Important links

Podpořte boNGO

  • z ČR posílejte příspěvky na transparentní účet 6060660606/5500, který je trvale k nahlédnutí zde

 

  • ze zehraničí posílejte příspěvky prostřednictvím Paypal

 

 

  • navštivte nás v Malawi, ukážeme vám projekty boNGO zblízka

 

  • pomozte s propagací boNGO v ČR

 

 

 

 

 

Film, který nejen informuje, ale také baví, a s jehož hrdiny se divák dokáže ztotožnit, je vynikající vzdělávací nástroj umožňující v krátké době zasáhnout velké množství lidí. S tímto předpokladem se boNGO pustilo do filmové produkce.

 

Na počátku byl film Zione, amatérská produkce z roku 2010, příběh 17-leté Zione, která se, z nutnosti uživit nemocnou matku a sourozence, stane prostitutkou. Film byl natočen s jedinou kamerou, bez stativu, osvětlení a zkušeností, ale svůj účel - zaujmout mladé Malawijce - splnil.

 

V roce 2012/13 se produkce stala profesionální - film B’ella byl natočen s celým štábem malawiských filmařů a letech 2014/15 promítnut na několika mezinárodních filmových festivalech. Příběh o venkovských středoškolácích a jejich rodinách atraktivně zpracovává témata dospívání, vlastní mládeži po celém světě.

 

Oba filmy jsou v místním jazyce Chichewa a jejich hlavní cílem je inspirovat k zamyšlení, podpořit zdraví a rozvoj komunit, a apelovat na důležitost vzdělávání.

 

 

Filmy B’ella a Zione v malawiských školách

Aby film shlédlo co nejvíce mladých lidí bude zprovozněno tzv. 'cestující kino'. Dva pracovníci boNGO s videoprojektorem, zvukovým systémem a generátorem (většina malawiských škol nemá elektřinu) budou promítat filmy na základních a středních malawiských školách, rozebírat jejich obsah se studenty. Pilotní část projektu proběhne v 60 středních školách v Blantyru v druhé polovině roku 2015.

 

Filmy B’ella a Zione v malawiských kinech

Aby filmy mohla shlédnout i široká veřejnost, budou rozdistribuovány na DVD do místních video-center. Ta jsou mezi Malawijci velm populární (vstupné 1 Kč), ale v naprosté většině nabízejí jen nehodnotné filmy z Nigerie, USA nebo Číny. boNGO v těchto kinech vidí velký osvětový potenciál. V roce 2012 byl do 70 těchto center rozdistribuován, a přijmut s velkým ohlasem, film Zione.

 

 

Filmy B’ella a Zione v malawiské televizi

Od roku 2012 je film Zione pravidelně promítán malawiskou MBC TV a AFG TV. V budoucnosti malawiská televize uvede také film B'ella.

 

 

Filmy B’ella a Zione ve školách globálního Severu

Oba filmy si kladou za cíl zatraktivnit rozvojové vzdělávání v zemích globálního Severu a umožnit mládeži hlubší vhled do života vrstevníků v sub-saharské Africe.  V roce 2011 byl film Zione poskytnut českým středním školám.

Film B’ella bude do škol rozdistribuován v roce 2015 společně s instruktážním manuálem pro co nejlepší využití jeho potenciálu.