Important links

Podpořte boNGO

 • z ČR posílejte příspěvky na transparentní účet 6060660606/5500, který je trvale k nahlédnutí zde

 

 • ze zehraničí posílejte příspěvky prostřednictvím Paypal

 

 

 • navštivte nás v Malawi, ukážeme vám projekty boNGO zblízka

 

 • pomozte s propagací boNGO v ČR

 

 

 

 

 

Modelové školky boNGO

 

Sledujte 6-minutový film o situaci malawiské předškolní výchovy a činnosti boNGO.

 

 

Jedním z cílů boNGO v Malawi je zvyšování úrovně předškolní výchovy. Proto spolupracuje se dvěma venkovskými komunitami, kterým pomohla zřídit tzv. Modelové školky.

 

 

Modelové škoky mají:

 • vhodnou budovu a školní hřiště
 • aktivní školní výbor složený z místních dobrovolníků
 • vyškolené a motivované učitele, kteří dostávají pravidelný plat
 • maximálně deset dětí na jednoho učitele
 • rodiče dětí aktivně zapojené do provozu a údržby školky
 • rozmanité učební pomůcky a hračky vyrobené  z lokálně dostupných materiálů (fotogalerie)
 • denně výživný oběd a mléko
 • školní zahrádku a ovocné stromy
 • možnost školení učitelů z ostatních školek
 • knihovnu přístupnou celé komunitě
 • volnočasový odpolední klub pro mládež
 • průměrné měsíční provozní náklady 9 000 Kč

 

 

Management Modelových školek

Modelové školky řídí proškolený devítičlenný výbor dobrovolníků z místní komunity. Důležitou roli mají také maminky dětí, které se pravidelně střídají, aby vařily a uklízely. Všichni se zúčastňují údržby školní budovy a hřištěte. Většina dětí, mohou-li si to jejich rodiče dovolit, platí měsíční příspěvek 100 Kwacha (10 Kč). Vybrané příspěvky si mezi sebou dělí učitelé, kteří tak mají větší inspiraci je vybírat.

 

 

 

Učitelé a školení učitelů

(fotogalerie na Facebooku)

Každá z Modelový školek zaměstnává 8 učitelů pocházejících z okolních vesnic. Všichni prošli úvodním školením, jsou průběžně monitorováni pracovníky boNGO a pravidelně se ve svém oboru dovzdělávávají. Hlavními partnery pro zvyšování kvalifikace učitelů byly či jsou Malawi Montessori ProjectMini Me Montessori School a Association of Early Child Development in Malawi. Ti nejschopnější se aktivně podílejí na školení učitelů z jiných školek, kteří do Modelových školek přicházejí pro inspiraci.

 

 

Výuka v Modelových školkách

Filosofií Modelových školek je poskytovat péči a výchovu, která zohledňuje všechny aspekty vývoje dětské osobnosti. Program ve školkách je různorodý a vystavěný na systému škola hrou. Od roku 2012 se do výuky zařazují také prvky Montessori.

 

První dvě hodiny bývají v duchu Montessori - děti se učí praktickým dovednostem, rozlišují velikosti, barvy a tvary, učí se o prostředí a světě, ve kterém žijí a budují si základy pro studium jazyka a matematiky. Metoda Montessori je bohatá na učební pomůcky, se kterými děti samostatně pracují, zatímco učitel je podporuje, je-li třeba. Vlastní motivace a nezávislé učení jsou považovány za klíčové. Shlédněte krátké video z hodiny Montessori v Modelové školce Umodzi.

 

Každý den mají děti také “běžné” hodiny s různorodými tématy, hudební výchovu, vyprávění příběhů, sport a volnou hru na hřišti.

 

Sedmiletá zkušenost ukazuje, že většina absoloventů z Modelových školek si na základních školách vede mnohem lépe než ostatní děti.

 

 

 

Obě Modelové školky jsou hojně navštěvovány všemi, kdo se zajímají o předškolní výchovu.