Important links

Podpořte boNGO

  • z ČR posílejte příspěvky na transparentní účet 6060660606/5500, který je trvale k nahlédnutí zde

 

  • ze zehraničí posílejte příspěvky prostřednictvím Paypal

 

 

  • navštivte nás v Malawi, ukážeme vám projekty boNGO zblízka

 

  • pomozte s propagací boNGO v ČR

 

 

 

 

 

Modelová školka Umodzi-Mbame

 

Sledujte krátké video z běžného dne v Modelové školce Umodzi-Mbame a prohlědněte si galerie fotografií a další fotografie na Facebooku.

 

Modelová školka Umodzi-Mbame byla postavena v letech 2005/6 a otevřena v říjnu 2006. Za jejím vznikem stálo boNGO a místní komunita, to jest její vůdci (náčelníci přilehlých vesnic) a dobrovolníci, tedy vesničané, kteří bez nároku na peníze pracovali společně s boNGO na jejím zřizování. První tři roky žili členové boNGO přímo ve vesnici Juma, kde školka stojí, aby mohli její vznik a provoz maximálně podporovat.

 

Co se dosud událo:

 

- V letech 2006-2010 byli učitelé při práci intenzivně školeni a monitorováni pracovníky boNGO a dalšími organizacemi. V této době vznikal Manuál pro venkovské učitele, kniha vhodná i pro nezkušené učitele, obsahující snadno pochopitelné návody na výuku různých témat a na činnost a hry s výukou spojené (více info na konci stránky).

 

- Od roku 2007 je školka v odpoledních hodinách využívána k volnočasovým aktivitám místní mládeže.

 

- V letech 2007-11 pracovníci boNGO ve spolupráci s proškolenými učiteli vedli pravidelná školení pro učitele z dalších 11 okolních komunitních školek.

 

- Od března 2010 na provoz školky každý měsíc přispívá částkou $200 malawiská nadace Mai Aisha Trust.

 

- V roce 2011 vznikla v budově školky knihovna pro veřejnost.

 

- V roce 2012 se učitelé zúčastnili školení v Malawi Montessori Project a od té doby do výuky zařazují prvky učební metody Montessori.

 

- V roce 2012 se školka zapojila do výměnného projektu s městskou Montessori školkou Mini Me.

 

 

Navštivte Umodzi osobně

Modelová školka Umodzi-Mbame leží ve vesnici Juma, mezi městy Blantyre a Chikwawa v jižní části země. Po 15 km z města Blantyre je středisková vesnice Chazunda, na jejím konci po levé straně minete velkou mešitu a po dalších 100 metrech uvidíte odbočku z hlavní silnice na prašnou cestu. Vyjedete do kopce. Po 500 metrech dorazíte do školky. Učitelé jsou na návštěvníky zvyklí a rádi vám školku představí.

 

 

Co je Manuál pro venkovské učitele

Manuál slouží jako jednoduchý pomocník venkovských učitelů, kteří nemají žádné zkušenosti a učí ve školkách, které nemají řádnou budovu a postrádají základní vybavení jako tabule, papír, tužky, obrázkové knihy apod. Manuál obsahuje teorii o předškolní výchově, ale především provádí učitele jednotlivými dny školního roku, radí, jak nejlépe učit čísla a abecedu, dotýká se témat jako je hygiena či příroda a je zdrojem inspirace pro různorodé aktivity a hry. boNGO manuál vytvořilo v letech 2006-2008 na základě intenzivní práce s téměř dvaceti venkovskými školkami, jejichž učitelé se na jeho tvorbě také významně podíleli. Manuál je dostupný ve dvou jazykových verzích – chichewa a angličtina.

 

 

 

boNGO hledá sponzory, kteří by rádi přispívali na měsíční provoz školky. Částka 9 000 Kč pokrývá náklady na platy učitelů, jídlo pro děti, pravidelnou údržbu budovy, školní brašny (či jiné dárky) pro děti přecházející na základní školu a další drobnosti jako mýdlo, papír, křídy, výrobu učebních pomůcek atd ...