Important links

Podpořte boNGO

  • z ČR posílejte příspěvky na transparentní účet 6060660606/5500, který je trvale k nahlédnutí zde

 

  • ze zehraničí posílejte příspěvky prostřednictvím Paypal

 

 

  • navštivte nás v Malawi, ukážeme vám projekty boNGO zblízka

 

  • pomozte s propagací boNGO v ČR

 

 

 

 

 

Modelová školka Mango

Sledujte 6-minutový film o situaci malawiské předškolní výchovy a vzniku Modelové školky Mango. Prohlédněte si fotografie na Facebooku

 

 

Budova modelové školky Mango byla vystavěna v roce 2010, ale samotná školka má mnohem delší historii - vznikla, zpočátku jen pod stomem, již v roce 2002, spolu s dalšími třemi školkami, pod vedením několika aktivních obyvatel (dobrovolníků) z vesnice Kantimbanya, kteří si začali říkat Tiyende Pamodzi (česky Pojďme v jednotě). Ti, kromě těchto čtyř školek, zorganizovali širší skupinu místních dobrovolníků a nastartovali program péče o staré a dlouhodobě nemocné lidi. V roce 2007 skupina Tiyende Pamodzi oslovila boNGO s prosbou o podporu svých programů.

 

boNGO, které výhledově mělo v úmyslu rozšířit svůj program Modelových školek a v aktivní svépomocné skupině našlo zalíbení, s návrhem souhlasilo.

 

 

Co se dosud událo:

 

- V roce 2008 boNGO zažádalo Holandské zastupitelství v Malawi o grant na kukuřičný mlýn, který by mohl být pravidelným zdrojem peněz na podporu Kantimbanských školek.  Mlýn byl spuštěn téhož roku. Video.

 

- V letech 2008-2010 se deset učitelů ze čtyřech Kantimbanských školek zúčastňovalo pravidelných školicích workshopů v Modelové školce Umodzi-Mbame.

 

- V roce 2009 byly díky grantu švýcarské nadace ‘Ostschweizer helfen Ostschweizern’ v blízkosti školek Mango a Chimwabvi vyvrtány dvě studny na pitnou. Sledujte video a prohlédněte fotogalerii. Obě studny jsou hojně využívány školkami a  přispívají také k zlepšení hygieny a přístupu k pitné vodě pro celou komunitu. Za jejich funkčnost ručí dva pětičlenné výbory místních dobrovolníků, kteří prošli školením o údržbě a převzali za studnu odpovědnost.

 

- Od roku 2010 na provoz školky každý měsíc pravidelně přispívá částkou $200 malawiská nadace Mai Aisha Trust

 

- V roce 2010 byl konečně schválen grant, o který skupina Tiyende Pamodzi ve spolupráci s boNGO zažádala Nizozemské velvyslanectví v Zambii. Začala výstavba Modelové školky Mango. Kantimbanští dobrovolníci ve spolupráci s náčelníkem vesnice poskytli pozemek (zhruba 10 000 m2), cihly, kameny a štěrk. Na stavbě pracovali kantimbanští muži a ženy, tak aby místní obyvatelstvo mohlo z projetu maximálně benefitovat.

 

- V srpnu 2011 byla školka dostavěna, zapsala 70 dětí ve věku od 3 do 6 let a začala fungovat od pondělí do pátku, dle běžného malawiského školního kalendáře. Bylo v ní zaměstnáno 8 učitelů, které vybralo vedení skupiny Tiyende Pamodzi ve spolupráci s boNGO, Všichni pocházejí z okolních vesnic. V prvním roce práce byli intentizivně vedeni a monitorováni pracovníky boNGO a učiteli z Modelové školky Umodzi-Mbame. V odpoledních hodinách si navíc doplňovali teoretické znalosti o předškolní výchově.

 

- Nyní v roce 2013 Modelová školka Mango poskytuje příkladnou předškolní výchovu 80 dětem a stejně jako ve školce Umodzi ve výuce uplatňuje prvky metody Montessori.

 

 

Navštivte Mango osobně

Modelová školka Mango leží ve vesnici Kantimbanya mezi městy Blantyre a Chikwawa v jižní části země. Po 25 km, mezi velkou mešitou po levé straně a trhem Madziabango, uvidíte dobře značenou odbočku (doprava) ke školce Mango.

 

 

boNGO hledá sponzory, kteří by rádi přispívali na měsíční provoz školky. Částka 9 000 Kč pokrývá náklady na platy učitelů, jídlo pro děti, pravidelnou údržbu budovy, školní brašny (či jiné dárky) pro děti přecházející na základní školu a další drobnosti jako mýdlo, papír, křídy, výrobu učebních pomůcek atd ...