Important links

Podpořte boNGO

  • z ČR posílejte příspěvky na transparentní účet 6060660606/5500, který je trvale k nahlédnutí zde

 

  • ze zehraničí posílejte příspěvky prostřednictvím Paypal

 

 

  • navštivte nás v Malawi, ukážeme vám projekty boNGO zblízka

 

  • pomozte s propagací boNGO v ČR

 

 

 

 

 

Předškolní výchova v Malawi

Sledujte 6-minutový film o situaci malawské předškolní výchovy a činnosti boNGO.

Malawiská vláda podporuje předškolní výchovu dosud jen minimálně, přesto v zemi existuje téměř 6.000 školek, většina z nich je na venkově. Bývají otevřené od pondělí do pátku a v některých děti dostávají kukuřičnou kaši, připravenou maminkami, které do školek chodí vypomáhat. Školky většinou nemají řádné budovy, často jsou provozovány jen pod stromem, a chybí jim učební pomůcky a hračky. Vznikají z iniciativy vůdčích osobností komunit, které chápou důležitost předškolní výchovy, ale nemají potřebné prostředky ani zkušenosti. Učiteli bývají místní dobrovolníci, kteří vyučují bez potřebného vzdělání a za svou práci nedostávají žádnou odměnu (fakt přispívající k vysoké fluktuaci těchto učitelů, kteří, naskytne-li se příležitost, dávají přednost práci placené). Děti se učí čísla, abecedu a jiné základní znalosti, ale výuka probíhá většinou formou memorování (video) a neposkytuje tak dětem dostatek různorodých podnětů a stimulace.

 

video ze školky Chimwabvi

video ze školky Nthaymwana

video ze školky Masuku

 

 

boNGO usiluje o zvyšování úrovně předškolní výchovy prostřednictvím dvou Modelových školek (Modelová školka Umodzi-Mbame a Modelová školka Mango), které ukazují, jak lze na venkově poskytovat vysoce kvalitní předškolní výchovu a navíc slouží jako školicí centrum a inspirace pro učitele z jiných školek. Obě Modelové školky jsou hojně navštěvovány všemi, kdo se o předškolní výchovu zajímají. Mají také malou knihovnu, odpoledne slouží jako centra pro setkávání místní mládeže, a obyvatelé přilehlých vesnic je mohou dále využívat dle potřeby.