Important links

Podpořte boNGO

  • z ČR posílejte příspěvky na transparentní účet 6060660606/5500, který je trvale k nahlédnutí zde

 

  • ze zehraničí posílejte příspěvky prostřednictvím Paypal

 

 

  • navštivte nás v Malawi, ukážeme vám projekty boNGO zblízka

 

  • pomozte s propagací boNGO v ČR

 

 

 

 

 

Přístup k rozvojové spolupráci

 

Tým boNGO  se na vlastní kůži přesvědčil, jak důležitá je v rozvojových projektech spolupráce místních lidí. Chyba, které se členové boNGO hned na začátku svého působení v Malawi dopustili, byl předpoklad, že lidé, kterým něco chybí (v tomto případě např. školka) budou v případě možnosti jejího zřízení externím sponzorem takový projekt automaticky a bez nároku na finanční odměnu podporovat.

 

Takový předpoklad je mylný a přivedl boNGO k několika zásadám, kterými se při své práci řídí. Nejdůležitější z nich je podporovat projekty vzniklé z iniciativy místních obyvatel, kteří je považují za své, ale jasně cítí potřebu posílení vlastních kapacit.

 

Z toho důvodu se boNGO při práci s venkovskými školkami soustředí na ty, které:

 

  • byly zřízeny z iniciativy místích obyvatel
  • mají alespoň dvouletou historii a prokázaly, že jsou schopny fungovat i bez vnější podpory
  • mají aktivní a funkční management
  • jsou podporovány rodiči dětí

 

Přečtěte si o komunitní organizaci Tiyende Pamodzi, která  je dobrým příkladem toho, že úspěšný rozvoj komunit je založen především na vizích a svépomocné činnosti místních obyvatel ....