Important links

Podpořte boNGO

  • z ČR posílejte příspěvky na transparentní účet 6060660606/5500, který je trvale k nahlédnutí zde

 

  • ze zehraničí posílejte příspěvky prostřednictvím Paypal

 

 

  • navštivte nás v Malawi, ukážeme vám projekty boNGO zblízka

 

  • pomozte s propagací boNGO v ČR

 

 

 

 

 

o Malawi

Malawi v Africe

Malawi je malá republika v jihovýchodní Africe, jedna z pěti nejchudších zemí světa. Většina obyvatel žije na venkově a živí se zemědělstvím. Více než třetinu země pokrývá jezero Malawi, veliké téměř jako polovina ČR. Malawi se potýká s problémy typickými pro země subsaharské Afriky – HIV/AIDS, nedostupnost lékařské péče a pitné vody, podvýživa, vysoká úmrtnost dětí a rodiček, malárie, negramotnost, nízká úroveň školství, nezaměstnanost, rapidní úbytek lesních porostů a degradace půdy. Obyvatelé Malawi jsou v Africe známi pro svou mírumilovnost a pohostinnost.

 

 

Více informací o Malawi: Malawi report by OECD nebo Info about Malawi by CIA.

boNGO v Malawi

 

Kde jsou projekty boNGO

boNGO působí ve venkovské oblasti jihomalawského distriktu Blantyre (viz mapa), zvláště ve vesnicích Juma, Kantimbanya, Chazunda a Binali. S projekty Veselé třídy a Zione v Malawských školách chce boNGO zasáhnout i další části Malawi.