Important links

Podpořte boNGO

  • z ČR posílejte příspěvky na transparentní účet 6060660606/5500, který je trvale k nahlédnutí zde

 

  • ze zehraničí posílejte příspěvky prostřednictvím Paypal

 

 

  • navštivte nás v Malawi, ukážeme vám projekty boNGO zblízka

 

  • pomozte s propagací boNGO v ČR

 

 

 

 

 

boNGO v České republice


výroční zpráva 2014

 

info leták k vytištění

 

stanovy

 

České občanské sdružení boNGO, o.s. (IČ 22841598) bylo založeno v srpnu 2009 jako nestátní nezisková organizace registrovaná u Ministerstva vnitra (stanovy zde). Působí v oblasti rozvojové výchovy na českých školách, dle zájmu organizuje besedy pro veřejnost a získává finance pro rozvojové aktivity boNGO v Malawi.

 

 

O svých činnostech v Malawi boNGO informuje v českých médiích.

 

 

 

 

Veřejná sbírka

V srpnu 2009 boNGO vyhlásilo veřejnou sbírku registrovanou u Magistrátu hlavního města Prahy. Vybrané peníze jsou určeny především na projekt Veselé třídy. Příspěvky lze zasílat na transparentní sbírkový účet u Raiffeisenbank a.s. č. 6060660606/5500.

 

Audit provádí firma Edwin, účetní sevis.

 

 

 

 

Reference

Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe) Václav Prášil, zástupce velvyslance

(prasil@czeharare.com)

Caritas - Vyšší odborná škola sociální v Olomouci Květoslava Princová, garantka studijního oboru sociální a humanitární práce

(princova@caritas-vos.cz)

Development Worldwide, občanské sdružení Daniel Svoboda, předseda (svoboda@dww.cz)

 

 

 

Kontaktní informace

spolek boNGO

sídlo: Koněvova 169/1884, 130 00 Praha 3

korespondenční adresa: c/o DWW, Máchova 23, 120 00  Praha 2

email: malawi@bongoworldwide.org

 

+420 605 419 374 (Klára Borlová)

klara.borlova@centrum.cz

 

+420 602 892 538 (Tereza Mirovičová) v ČR

+265 888 014 575 (Tereza Mirovičová) v Malawi

 

běžný účet u Raiffeisenbank a.s.: 6060660649/5500

sbírkový účet u Raiffesenbank a.s.: 6060660606/5500

 

Facebook: boNGO Worldwide

 

 

Přednášky uskutečněné v České republice:

Vysoká škola ekonomická v Praze (2009)

Vyšší odborná škola sociální v Olomouc (2009)

Galerie moderního umění v Roudnici na Labem (2009)

Sdružení Fokus v Táboře (2011)

Obchodní Akademie Kollárova v Praze (2011)

Anglické gymnázium v Praze (2012)

Rotary Klub Praha Ekumena 2240 (2012)

Františkovy Lázně, hotel Pavlík (2015)

Rotary Klub Ostrava (2015)