Important links

Podpořte boNGO

  • z ČR posílejte příspěvky na transparentní účet 6060660606/5500, který je trvale k nahlédnutí zde

 

  • ze zehraničí posílejte příspěvky prostřednictvím Paypal

 

 

  • navštivte nás v Malawi, ukážeme vám projekty boNGO zblízka

 

  • pomozte s propagací boNGO v ČR

 

 

 

 

 

organizace boNGO v Malawi

 

Co je boNGO

Název 'boNGO' vznikl z anglického “based on Need-driven Grassroots Ownership“, což volně přeloženo znamená ”založeno na iniciativě místních komunit. Tento slogan vystihuje přístup k rozvojové spolupráci, který boNGO uplatňuje - nepřinášet do komunit rozvoj, ale kultivovat rozvojové snahy, které již v komunitě jsou a podporovat komunity, tak aby své schopnosti mohly rozvinout naplno.

 

 

Organizace boNGO

boNGO Worldwide je nestátní nezisková organizace ve východoafrické Malawi působící v oblasti předškolní výchovy, základního vzdělávání a prevence HIV/AIDS.  Bylo založeno v roce 2007 a je registrováno malawským výborem neziskových organizací CONGOMA. boNGO má partnerská občanská sdružení v České republice a Švýcarsku, která se zabývají rozvojovým vzděláváním a získáváním finančních prostředků pro projekty v Malawi.

 

 

Jak boNGO vzniklo

V roce 2005 se Češka Tereza Mirovičová vydala spolu se dvěma přáteli do východoafrické Malawi. Jejich cílem bylo vybudovat na venkově kvalitní mateřskou školku, která by se stala inspirací také pro učitele školek v okolí. Pozitivní výsledky, nabyté zkušenosti a postupné rozšíření tohoto původně tříletého projektu vedly v roce 2007 k založení neziskové organizace boNGO v Malawi.

 

Více o začátcích boNGO v časopise Respekt z roku 2008.