Important links

Podpořte boNGO

  • z ČR posílejte příspěvky na transparentní účet 6060660606/5500, který je trvale k nahlédnutí zde

 

  • ze zehraničí posílejte příspěvky prostřednictvím Paypal

 

 

  • navštivte nás v Malawi, ukážeme vám projekty boNGO zblízka

 

  • pomozte s propagací boNGO v ČR

 

 

 

 

 

Venkovské komunitní organizace

 

Školky na malawském venkově bývají součástí tzv.  komunitních organizací (CBO – Community Based Organization), které se rozhodly zřídit si vlastní školku. Tyto organizace jsou skupinami místních obyvatel, kteří provozují veřejně prospěšné projekty ve svých vesnicích, odpovídají na bezprostřední potřeby místní společnosti jako je péče o sirotky či staré a nemocné lidi, výuka čtení a psaní pro dospělé atd. Jedním z nejběžnějších programů těchto organizací jsou školky, ve kterých dobrovolníci poskytují péči a vzdělání dětem předškolního věku.

 

Venkovské komunitní organizace hrají v Malawi, kde vláda nemá kapacitu adresovat mnoho problémů, velmi důležitou roli. Dopad jejich programů je však omezen nedostatečnými zkušenostmi dobrovolníků, kteří je provozují, a prakticky nulovými finančními prostředky.

 

V současné době boNGO spolupracuje především s komunitními organizacemi Tiyende Pamodzi a Umodzi-Mbame.

 

 

Komunitní organizace Tiyende Pamodzi

V roce 2002 se skupina dobrovolníků z vesnice Kantimbanya rozhodla založit čtyři školky pro děti ve věku od tří do šesti let. Stalo se tak v reakci na tíživou situaci stále rostoucího počtu sirotků, kteří postrádali bezpečný a stabilní domov. Školky měly těmto dětem poskytnout stimulující prostředí, ve kterém dostanou najíst, budou si hrát a získají základní znalosti a dovednosti.  Svépomocná skupina se zaměřila také na seniory a dlouhodobě nemocné (především pacienti s AIDS), kterým pomáhá obdělávat pole a v případě nutnosti je ošetřuje. Síť dobrovolníků, která dnes čítá přes 100 lidí, si dala jméno Tiyende Pamodzi (Pojďme v jednotě) a ve svém čele má osmičlenný výkonný výbor. Sledujte videa ze čtyř místních školek: MangoNthaya Mwana, Masuku a Chimwabvi.

 

Školku Mango nyní boNGO pomáhá přetvořit v tzv. Modelovou školku.

 

 

Komunitní organizace Umodzi-Mbame

Venkovská komunitní organizace Umodzi-Mbame, provozovatel Modelové školky Umodzi-Mbame, vznikla v roce 2006 ve spolupráci místních vesničanů a pracovníků boNGO. Když v roce 2005 přijeli tři evropští dobrovolníci do Malawi s cílem zřídit na venkově školku, která by mohla sloužit jako příklad okolním školkám, začali tento projekt realizovat ve vesnici Juma, 30 km od jihomalawského města Blantyre. Projekt byl zpočátku veden výhradně týmem boNGO, což se později, když místní dobrovolníci přebírali řízení do vlastních rukou, ukázalo být velkou chybou. Stálo hodně úsilí, aby vesničané začali vnímat projekt jako svůj a mohli tak za něj převzít plnou odpovědnost.

 

Více informací o počátcích boNGO a výstavbě Modelové školky Umodzi-Mbame naleznete v časopisu Respekt z roku 2008.

 

 

Další komunitní organizace

Od roku 2005 boNGO působilo v mnoha dalších komunitních organizacích a školkách, jejichž učitelé prošli školením pořádaným boNGO. Následuje seznam některých z nich .....

 

Jméno organizace / školky

 

Počet dětí / sirotků

Počet učitelů

/ vyškolených

Tikhale Orphan Care Center

164 / 72

4 / 4

Tambala

55 / 13

10 / 0

Chitsime

47 / 9

4 / 3

Fig Tree Private Preschool

22 / 15

2 / 2

Mwaiwathu

31 / ?

4 / 0

Nansembe CBCC

125 / 59

7 / 3

Matondo 1

35 / 7

3 / 2

Matondo 2

40 / 24

3 / 2

Josamu

60 / 15

3 / 1

Matope

58 / 17

10 / 1

Good God

36 / 12

8 / 2

Mwaiwawo CBCC

86 / 29

10 / 0

Mingale

51 / 21

6 / 4

Chazunda Private

21 / ?

2 / 1

Tidalirane

 

Word of God

 

Frenaso

 

76 / 11

8 / 3